Introductie in Organizational Behavior Management – OBM

De term gedrag is meer en meer te horen deze dagen. Vooral in de context van de pandemie is het dagelijks een onderwerp. Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich aan de regels houden? Waarom passen mensen hun gedrag toch niet aan, en houden geen 1,5 meter afstand of houden hun mondkapje niet op?

Niet alleen in de thuissituatie, maar ook op het werk komen we het tegen. Plotseling werk je thuis, managers moeten op een andere manier hun medewerkers aansturen en motiveren. Of het nu groot of klein is, iedereen heeft wel ergens iets in zijn gedrag aangepast. En dat blijkt soms moeilijker dan het lijkt.

Als je van een afstandje kijkt, lijken de voorbeelden erg op iedere willekeurige verandering in een organisatie. Dezelfde mechanismes zijn aan het werk.

De aanpak van een organisatieverandering volgt meestal het stramien, dat er een dwingende noodzaak wordt gecommuniceerd. Vervolgens worden doelen gesteld die met overtuiging worden medegedeeld aan de medewerkers. Al snel wordt er geconstateerd dat de doelen niet bereikt worden. Managers gaan harder sturen, en soms zelfs dreigen met ontslag. De verandering komt tot stilstand. Vervolgens wordt gekozen voor nog meer dwang en maatregelen om de verandering te bereiken. Herkenbaar?

Wat je merkt is dat het bereiken van de verandering vaak gericht is om “de trein in beweging te krijgen”. Workshops voor medewerkers om de verandering uit te leggen, managers die het goede voorbeeld moeten geven, posters in de gangen met slogans. Alles om de medewerker in beweging te krijgen om te veranderen. In wetenschappelijke termen noemen we dit met een duur woord antecedenten.

Nou blijkt dat de invloed van antecedenten maar beperkt is. Gedrag verandert namelijk op basis van de consequenties van het gedrag. Simpel gezegd: wat er ná het gedrag gebeurt, zorgt ervoor of iemand het vaker zal doen of niet. Verandertechnieken kijken hier echter veel minder naar.

In Organizational Behavior Management is het uitgangspunt juist dat gedrag een functie is van zijn consequenties. Door dus juist te kijken wat er ná het gedrag plaatsvindt (positief en negatief), kun je dus écht het gedrag veranderen.

Wat is OBM?

Organizational Behavior Management is een subdiscpline binnen de “Applied Behavior Analysis” (ABA). ABA richt zich onder andere op het veranderen van probleemgedrag in verschillende sociale settings, bijvoorbeeld autisme.

Net als ABA houdt OBM zich bezig met het veranderen van gedrag. Er zijn drie belangrijke aandachtgebieden te benoemen binnen het werkveld, namelijk:

  • Performance Management – Gebruikt de principes van OBM om de prestaties van medewerkers te managen
  • Systems analysis – Het analyseren en aanpassen van processen en de omgeving waar deze processen zicht bevinden.
  • Behavior-bases safety – Het analyseren en veranderen van de werkomgeving om te zorgen voor een veiligere omgeving en minder ongelukken.

 

Waar komt het vandaan?

De oorsprong van OBM is (onder andere) terug te voeren naar de onderzoeken van Skinner. Zijn theorie is gebaseerd op het idee dat leren een functie is van verandering in gedrag. Verandering in gedrag is het resultaat van de respons van een individu op een gebeurtenis (stimuli) die plaatsvindt in zijn omgeving. In 1977 verscheen voor het eerst “The Journal of Organizational Behavoir Management”, waar Aubrey Daniels de eerste hoofdredacteur was. Aubrey Daniels wordt gezien als dé grondlegger van het werkveld.

Hoe werkt het?

OBM probeert, na analyse van een geïsoleerd systeem,  de omgeving en stimuli te veranderen. Deze verandering moet leiden tot verbetering van de prestaties. Er zijn hier twee categorieën in te onderscheiden:

Antecedent-based interventie

Deze richten zich op alles dat zich vóór het gedrag afspeelt, zoals beter uitleg van taken, veranderen van gebruikte gereedschappen, doelen stellen

Consequence-based interventie

Richt zich op alles dat ná het gedrag plaatsvindt, zoals feedback, belonen, straffen.

Over het algemeen volgt een analyse dezelfde stappen:

  1. Pinpoint – bepaal het resultaat in een meetbare eenheid en in gedrag dat leidt tot het resultaat.
  2. Meet – Voer een 0-meting uit om vast te stellen hoe de prestaties nu zijn
  3. ABC-analyse – Analyseer de consequenties en antecedenten die bij het gedrag horen. Deze analyse kan je uitvoeren op het huidige gewenste/ongewenste gedrag, en voor de toekomstige situatie.
  4. Stel doelen – Stel doelen die je wilt bereiken, en geef feedback over de huidige prestaties aan het team.
  5. Implement – voer de veranderingen door, en “reinforce” het nieuwe gedrag
  6. Evalueer – Evalueer of het probleem daadwerkelijk is opgelost.

Waar toepassen?

OBM kan je op diverse situaties toepassen. Of het nu in de werksituatie is of thuis. Het helpt in gevallen waarbij het noodzakelijk is dat mensen anders gaan handelen. Dat hoeft dus niet altijd in situaties te zijn dat het slecht gaat. Wil je Agile gaan werken, of DevOps introduceren? Wil je de klanttevredenheid op de servicedesk nog hoger krijgen? Of is het nodig dat mensen beter veiligheidsregels volgen? OBM kan je helpen je doelen te bereiken.