ITIL®4-certificering: vereisten, niveaus en opleidingspaden.

ITIL®4 is het framework binnen de IT voor het leveren van IT-services. Van ITIL® Foundation tot ITIL® Master, in dit artikel vertellen we u wat u moet weten over de nieuwste ITIL®-certificeringen.

De IT Infrastructure Library (ITIL®) biedt best practices voor het leveren van IT-services door een systematische benadering van IT-servicemanagement (ITSM).  ITIL®4 is in februari 2019 door Axelos gepubliceerd. De verbeteringen in het framework richten zich op wendbaarheid, flexibiliteit en innovatie in ITSM.

ITIL-certificering staat bovenaan elke lijst met onmisbare IT-certificeringen. ITIL® help bedrijven bij het beheersen van risico’s, het versterken van klantrelaties, het opzetten van kosteneffectieve werkwijzen en het bouwen van een stabiele IT-omgeving die groei en verandering mogelijk maakt.

Met de overgang naar ITIL®4 zijn er wijzigingen aangebracht in het ITIL-certificatieschema. ITIL®V3-certificeringen blijven geldig, maar vanaf 2020 zijn alle ITIL®4-certificatieniveaus beschikbaar. Er is een groot aantal verschillen tussen ITIL®V3 en ITIL®4. We raden daarom professionals met een ITIL®V3 Foundation certificaat het ITIL®4 Foundation certificaat te behalen. Kandidaten die “Intermediate-certificaten” bezitten, kunnen hun ITIL®3-certificering nog kunnen voltooien. Afhankelijk van het aantal punten is het op dit moment misschien zinvoller om uw ITIL®3-credits over te dragen en door te gaan met ITIL®4-certificeringen die eerder dit jaar zijn gelanceerd.

 

ITIL®4-certificeringspaden

Het ITIL®4-certificatieschema is vergelijkbaar met het eerdere ITIL®V3-certificatieschema, maar het is gestroomlijnd rond twee paden. Deze paden bestrijken in totaal zeven modules verdeeld over beide certificeringen. Je gaat van het Foundation-niveau naar het pad van Managing Professional (MP) of Strategic Leader (SL). Losse modules kunnen gevolgd worden. Als je ervoor kiest om beide paden te voltooien, kom je in aanmerking om de ITIL®Master-aanduiding te behalen.

ITIL®Foundation

De eerste stap in het certificeringspad is altijd ITIL® Foundation. Dit inleidende examen behandelt de kernconcepten en -principes van ITIL®4. ITIL® Foundation opgezet om nieuwkomers de basis van ITIL®4 te leren en om te certificeren. Het biedt fundamentele kennis om door te gaan naar meer geavanceerde certificeringen.

De ITIL®Foundation cursus is over het algemeen een klassikale training van twee en een halve dag. Aan het einde van de cursus legt u een examen af ​​dat bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Het examen duurt 60 minuten en je hebt 26 juiste antwoorden nodig om te slagen. Het examen is in meerdere talen beschikbaar, waaronder Engels en Nederlands. Cursussen worden aangeboden via geaccrediteerde trainingsorganisaties. Geaccrediteerde trainingen moeten altijd worden aangeboden inclusief het examen. Als alternatief kunt u er ook voor kiezen om zelf te studeren met oefenexamens en ander studiemateriaal van Axelos of externe leveranciers.

ITIL® Managing Professional (MP)

De ITIL®MP-certificering is voor professionals die werken met technologie en digitale teams in de hele organisatie. De certficering bevat de kennis die nodig is voor het uitvoeren van IT-projecten, teams en workflows met behulp van praktische en technische vaardigheden. Om de ITIL®MP-certificering te voltooien, moet u een reeks examenmodules behalen:

  •  ITIL® Specialist Create Deliver & Support: deze module behandelt technieken voor servicemanagement, serviceprestaties en servicekwaliteit en verbetermethoden en is gericht op ITSM-professionals die verantwoordelijk zijn voor de end-to-end levering van IT-services en -producten.
  • ITIL® Specialist Drive Stakeholder Value: deze module behandelt efficiënte inrichting van relaties en interacties tussen klanten, gebruikers, leveranciers en partners met de serviceprovider. Onderwerpen die behandelt worden, zijn ontwerp van SLA, beheer van meerdere leveranciers, communicatie, relatiebeheer, CX- en UX-ontwerp en customer journey mapping.
  • ITIL® Specialist High Velocity IT: In deze module leert u hoe u methodologieën zoals agile en Lean kunt integreren met andere frameworks en t echnologie, waaronder cloud, automatisering en automatisch testen, om een ​​snelle levering van producten en diensten te leveren.
  • ITIL® Strategist Direct Plan & Improve: De vierde module behandelt de praktische vaardigheden die u nodig heeft om “een lerende en verbeterende IT-organisatie te creëren met een sterke en effectieve strategische richting”. U richt zich op hoe u agile en Lean kunt gebruiken om snel continue verbeteringen te plannen en te leveren.

ITIL® Strategic Leader (SL)

De ITIL®SL-certificering is gericht op het management van alle digital enabled services, niet alleen op het klassieke IT-operations. Deze certificering richt zich op hoe IT en de bedrijfsstrategie elkaar beïnvloeden. Om uw ITIL®SL-certificering te behalen, moet u twee examenmodules behalen:

 

  • ITIL® Strategist Direct Plan & Improve: Dit is dezelfde module als aangeboden in de MP-certificering, die de vaardigheden omvat om een ​​”lerende en verbeterende” IT-organisatie te creëren.
  • ITIL® Leader Digital & IT-strategie: in de tweede module leert u hoe u de bedrijfs- en IT-strategie op elkaar afstemt en hoe u omgaat met disruptive technology.

ITIL® Master

Als u alle modules voltooit die vereist zijn voor zowel de MP- als SL-certificeringspaden, komt u in aanmerking voor de ITIL® Master-certificering. Om een ​​ITIL-master te worden, hebt u minimaal vijf jaar ervaring nodig in IT-servicemanagement op leiderschaps-, management- of hoger managementadviesniveau.

 

De ITIL®-masterbenaming vereist een achtergrond in ITSM en uitgebreide aantoonbare ervaring met het werken met ITIL®, maar er is geen training of vaste syllabus voor deze benaming. Je wordt getest op een situatie naar keuze, dus het materiaal zal persoonlijk zijn voor jouw situatie. De certificering vereist praktische ervaring en u moet “uitleggen en beargumenteren hoe u persoonlijk een reeks kennis, principes, methoden en technieken uit het ITIL®-framework en ondersteunende managementtechnieken hebt geselecteerd en toegepast om de gewenste bedrijfsresultaten te bereiken”, aldus Axelos.

 

Compatibiliteit met ITIL®V3-certificering

ITIL®4 is compatibel met ITIL® V3 – de punten die u verdiend hebt met cursussen in het ITIL® V3-certificatieschema zijn waardevol voor uw ITIL®-vervolgpaden. Kandidaten met 17 of meer studiepunten, of kandidaten die de ITIL®-expertcertificering onder ITIL®3 hebben behaald, komen in aanmerking voor de ITIL®4-overgangsmodule. Deze module is ontworpen om kandidaten snel op de hoogte te brengen van de wijzigingen in de nieuwe release en leiden tot de ITIL® Managing Professional (MP) -certificering.

Heeft u interesse in een specifieke certificering of cursus? Neem contact met ons op.